Hur tillreda ProPrems®

Rengör bänken före och efter tillredningen enligt dina lokala hygienriktlinjer.

Använd en tillredd portion direkt.

1. Ta fram 3 ml vätska, portionspåse, kopp, sked och sax.

2. Öppna portionspåsen.

3. Töm portionspåsen i koppen.

4. Töm vätskan i koppen.

5. Lös upp pulvret genom att röra i 30 sekunder.

6. Aspirera tillbaka vätskan.

7. ProPrems® är nu färdig att administreras enteralt.