Om oss

ProPrems® er utviklet av Neobiomics, et svensk oppstartsselskap som ble etablert i 2016 av Stefan Johansson og Philipp Novak, for å virkeliggjøre innovative ideer.

Neobiomics er alumnimedlem av innovasjonsinkubatoren ved Karolinska Institutet Innovations AB i Stockholm.

Våre kjerneverdier

Innovasjon. Kreativiteten vår fører til innovative prosjekter.

Kunnskap. Prosjektene våre er basert på kunnskap.

Transparens. Transparens er hjørnesteinen for å bygge tillit.

Langsiktig perspektiv. Vi utvikler produkter, samarbeid og relasjoner med et langsiktig perspektiv.

Bærekraft. Vi bestreber oss på å minimere vår påvirkning på miljøet. Vi arbeider heller digitalt enn å reise rundt og prøver å gjøre produktforsyningskjedene våre så energieffektive som mulig.

Partnere