Säker support av det intestinala mikrobiomet

Behöver du också en säker probiotikaprodukt? ProPrems® är utvecklad och utformad för neonatalvård. Kvalitetskontrollen vid tillverkningen är rigorös och sammansättningen stöds av oberoende forskning.

En miljard frystorkade bakterier:
Bifidobacterium infantis Bb-02 (DSM 33361)
Bifidobacterium lactis (BB-12®)
Streptococcus thermophilus (TH-4®)

Under många år saknade neonatalpersonal en hög-kvalitativ probiotikaprodukt. Vi grundade Neobiomics för att lösa detta problem. Vi gläds över att ProPrems® nu stöttar för tidigt födda barn i Europa.
Stefan Johansson
med dr, VD

Säkerhet och kvalitet

Utvecklad för neonatalavdelningar

ProPrems® är baserad på oberoende forskning, har unik bakteriell stabilitet och avancerad tillverkning.

  • Tillverkad enligt GMP
  • Produktionslinjerna är auktoriserade för pharmaceutisk tillverkning
  • Enkeldos-förpackning undviker kontamination
  • Dokumenterad bakteriell stabilitet i rumstemperatur
  • Ingen risk för överföring av antibiotikaresistens-gener

Forskningsreferenser

Sammansättning baserad på forskning

Sammansättningen i ProPrems® är dokumenterad i oberoende randomiserade studier som omfattar fler än 1200 barn födda före vecka 32.

Användarinstruktion

Säker och enkel att använda

ProPrems® är enkeldos-förpackad i portionspåsar för enkel supplementering och för att praktiskt taget eliminera risken för kontamination. Vi rekommenderar en portionspåse per dag, löst i 3 ml vätska. Vera Westin, disputerade neonataldietist, hjälper till och svarar på alla frågor vid implementeringen.

Partners

Health Care Professionals only

The information provided on this web site is only for health care professionals. If you are not a health care professionals, find information on google.com

Do you certify that  you are a health care professional?

Do you agree on all Terms and Policies for using this web site?