Användarinstruktion

Hur tillreda en portion

ProPrems® är enkel att tillreda. Rengör bänken före och efter tillredningen. Använd en tillredd portion omedelbart.

Du behöver 1-3 ml vätska, portionspåse, sked och sax.

Töm portionspåsen i behållaren.

Töm vätskan i behållaren.

Rör tills pulvret lösts upp.

Dra upp vätskan.

ProPrems® är redo att ges.

Jag hjälper till att implementera ProPrems® med mina 20 års erfarenhet som dietist. Jag finns till din hjälp om du har några frågor om tillredningen.
Vera Westin
med dr, dietist
ansvarig för kundstöd