Säkerhet och kvalitet

Säkert tillskott till kosten

Tillverkningen av ProPrems® sker enlighet GMP standard (FDA GMP; 21 CFR Part 111) och europeisk livsmedelslagstiftning (HACCP). Portionsförpackningen eliminerar risken för elimination före användning. Bakterierna har dokumenterad stabilitet i rumstemperatur under två år. Vidare, bakterierna innehåller inga gener för antibiotikaresistens.

Före produktion

  • Desinfektion av lokalerna
  • Miljöodlingar för salmonella, listeria, sakazaakii

Under produktion

  • Ökad medvetenhet om kontaminationsrisk
  • Utvidgad testning för kontaminanter

Efter produktion

  • Utvidgad testning för kontaminanter
  • Miljöodlingar för salmonella, listeria, sakazaakii

Strikt hygien vid produktionen

Vår partner Chr. Hansen är en världsledande producent av bakteriekulturer.

Produktionsanläggningen är strikt kontrollerad. Kvalitetsstandarder och hygienåtgärder är rigorösa för att åstadkomma en mycket hög kvalitet vid tillverkningen.

Rigorös kvalitetskontroll

I varje nyckelsteg i tillverkningen testas ProPrems® mot en bred panel of mikrobiella kontaminanter.

Alla kvalitetskriterier måste uppfyllas vid varje kontrollpunkt. Om inte kasseras batchen och tillverkninen startar om från steg ett.