Sikkerhet og kvalitet

Trygt kosttilskudd

Produksjonen av ProPrems® overholder GMP-standardene (FDA GMP; 21 CFR Part 111) og den europeiske matloven (HACCP). Porsjonsposer eliminerer risikoen for kontaminering før bruk. Bakteriestammene er stabile ved romtemperatur i to år. I tillegg inneholder ikke stammene antibiotikaresistente gener.

Før produksjon

  • Desinfeksjon av rom
  • Miljøtesting for salmonella, listeria, sakazakii

Under produksjon

  • Økt fokus på kontamineringsrisiko
  • Omfattende analyser for forurensninger

Etter produksjon

  • Omfattende analyser for forurensninger
  • Miljøtesting for salmonella, listeria, sakazakii

Streng produksjonshygiene

Vår partner Chr. Hansen er en verdensledende produsent av bakteriekulturer. Produksjonslinjene kontrolleres strengt. Strenge kvalitetsstandarder og hygienetiltak er på plass for å sikre svært høy produksjonskvalitet.

Svært streng kvalitetskontroll

På hvert trinn i produksjonsprosessen testes ProPrems® mot et utvidet panel med mikrobielle forurensninger.

Alle kvalitetskriterier må oppfylles på hvert enkelt kontrollpunkt. Hvis ikke, kasseres hele partiet, og produksjonen startes på nytt fra bunnen av.